• Leer

  • School

  • Thuis

Geef kinderen de ruimte om te leren, zowel op school als thuis!

Kinderen verdienen een plek, zowel thuis als in het onderwijs. Leerlingen hebben niet alleen een uitdaging nodig, maar ook een geborgen plek, zodat ze hun mogelijkheden, rekening houdend met hun beperkingen, optimaal kunnen benutten.

Kinderen zijn in het begin van hun leven natuurlijk gewoon thuis, maar gaan als ze wat ouder worden in principe naar school en volgen over het algemeen regulier onderwijs.

kinder ombudsman Kinderrechten Unicef Emob.nl fisherprice